Śląski OZŻ

Nasze jeziora

Witamy w bazie jezior Śląskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego. Wybierz miejsce z listy, aby zobaczyć krótki opis jeziora oraz listę klubów, które są nad nim położone. Jeśli chcesz uaktualnić bądź dodać informacje - skontaktuj się z Katarzyną Szwankowską [e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.]

Dziećkowice (0)

Dziećkowice (Zbiornik Wodny Dziećkowice), zwany też Zbiornikiem Imielińskim - zbiornik poeksploatacyjny położony pomiędzy Mysłowicami, Jaworznem, Imielinem i Chełmem Śląskim. Obecnie zbiornik znajduje się administracyjnie w granicach Imielina (większość) i Chełmu Śląskiego (tu znajduje się oczyszczalnia). 


Zbiornik Dziećkowice został utworzony w wyrobisku będącym pozostałością obszaru dawnej eksploatacji piasków wykorzystywanych w górnictwie do celów podsadzkowych. Jest największym pod względem pojemności obiektem na Wyżynie Śląskiej, a wśród zbiorników antropogenicznych województwa śląskiego, zajmuje pod względem pojemności maksymalnej czwarte miejsce po zbiornikach Goczałkowickim, Żywieckim i Dzierżno Duże. Całkowita pojemność zbiornika Dziećkowice – przy maksymalnym piętrzeniu do rzędnej 234,5 m n.p.m. i powierzchni 7,3 km2 – wynosi 52,8 mln m3. Zbiornik jest elementem górnośląskiego systemu wodno-gospodarczego stąd do jego infrastruktury zalicza się elementy zabudowy hydrotechnicznej m.in. zaporę czołową o cechach grobli, dwie zapory boczne, ujęcia wody dla Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Huty Katowice, wyloty rurociągów tłocznych z pompowni Broszkowice (omawiany zbiornik zasilany jest przede wszystkim wodą przerzucaną z systemu rzek Skawa – Soła), pompownię Chełmek, wyloty rurociągów ze stacji uzdatniania wody.

[Źródło informacji: Wikipedia]

Zobacz artykuły...

Goczałkowice (0)

Jezioro Goczałkowickie (Zbiornik Goczałkowicki) – zbiornik zaporowy na Wiśle utworzony w 1956 roku przez spiętrzenie wód rzecznych zaporą w Goczałkowicach-Zdroju w województwie śląskim. Powierzchnia maksymalna zbiornika wynosi 3200 ha, a pojemność całkowita około 168 mln m³. Długość zapory wynosi 2980 m. Jest to zbiornik retencyjny zaopatrujący w wodę część Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Oprócz zaopatrzenia w wodę pełni on także inne funkcje gospodarcze, np. przeciwpowodziowe, turystyczno-rekreacyjne. Okolice zbiornika są miejscem lęgowym wielu gatunków ptaków. Podczas gruntownej modernizacji w 2003 roku odnowiono koronę zalewu i "część spacerową" łączącą Goczałkowice-Zdrój z Zabrzegiem, dzięki czemu zbiornik Goczałkowicki stał się miejscem rekreacyjnym dla okolicznych mieszkańców. Jedyny większy dopływ uchodzący w sposób naturalny do Jeziora Goczałkowickiego to potok Bajerka.
[żródło informacji: Wikipedia]

Zobacz artykuły...

Jaworzno (0)

Zbiornik Sosina (nazywany również Zalewem Sosina) – zbiornik wodny położony w mieście Jaworznie, we wschodniej części Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. 

Zbiornik ma powierzchnię 50 ha, natomiast 30 ha zajmuje kompleks leśno-łąkowy położony wokół zbiornika. Woda w zbiorniku Sosina posiada drugą klasę czystości. W środkowej części zbiornika, na niewielkiej wyspie istnieje rezerwat ptactwa wodnego. Ukształtowanie dna i linii brzegowej zalewu stwarza bardzo dogodne warunki do uprawiania sportów wodnych. W południowo-zachodniej części zbiornika znajduje się kąpielisko strzeżone. Przy kąpielisku znajdują się piaszczyste i trawiaste plaże. Są tu usytuowane m.in. boiska do siatkówki plażowej, wypożyczalnia sprzętu pływającego oraz amfiteatr.

[Źródło informacji: Wikipedia]

Zobacz artykuły...

Pogoria I (4)

Pogoria I

Pogoria I, pow. 75 ha, powstała w 1943 r. Jest otoczona lasami oraz zbudowanymi niegdyś ośrodkami wypoczynkowymi, dziś najczęściej przerobionymi na pensjonaty, hotele i kluby. Niegdyś było to główne miejsce letniego wypoczynku mieszkańców Zagłębia Dąbrowskiego i Górnego Śląska. Jezioro było dawniej szkołą dla żeglarzy i kajakarzy – wychowało się tu sporo dobrych żeglarzy starszego pokolenia. Trenował tutaj również na swoich ślizgaczach wielokrotny mistrz świata – Waldemar Marszałek. Na Pogorii I wciąż jeszcze koncentruje się główne życie żeglarskie regionu. Działają tu 4 kluby żeglarskie: KSW Hutnik, KSW Fregata, PTTK TKŻ Tramp i KW LOK Zefir. Jezioro to jest gorszym akwenem do nurkowania niż Pogoria III z racji mniejszej przejrzystości wody. Maksymalna głębokość 11 metrów. W południowej części jeziora wśród trzcinowisk gniazdują rzadkie gatunki ptaków wodnych, na wschodnim brzegu znajduje się użytek ekologiczny Młaki nad Pogorią I, chroniący rzadkie gatunki roślin rosnące na młakach niskoturzycowych.

Zobacz artykuły...

Pogoria II (0)

Pogoria II

Utworzony w 1978 roku jako zbiornik po wyrobisku piasku. Powierzchnia jeziora to tylko 26 ha, maksymalna szerokość: 0,8 km. Jezioro jest bardzo płytkie: przeciętna głebokość: 2 m. Jezioro jest częścią użytku ekologicznego, czyli nie wolno tutaj żeglować, można co najwyżej podziwiać piękno przyrody. Brzeg jeziora jest bagnisty porośnięty trzciną. Żadnych ośrodków wypoczynkowych i klubów.

 

Zobacz artykuły...

Pogoria III (2)

Pogoria III

Pogoria III, pow. 205 ha (2 km²), do niedawna największy z zalanych zbiorników, jednakże ze skromnym zapleczem rekreacyjnym. Stanowi rezerwowe ujęcie wody dla Huty Katowice. Jest to prawdziwa oaza windsurfingowców całego regionu, od lat służy również żeglarzom. Jezioro posiada bardzo czystą wodę, filtrowaną przede wszystkim przez bardzo liczne małże – racicznice zmienne. Przejrzystości wód sprzyja też fakt położenia wśród przepuszczalnych piasków polodowcowych oraz braku poważniejszych źródeł zanieczyszczeń. Jest ważnym miejscem na nurkowej mapie Polski, od lat jest w planach utworzenie tu bazy nurkowej. Największe głębokości na zbiorniku dochodzą do 18 m w najgłębszej, północnej części akwenu. Na jeziorze działa Jacht Klub Pogoria 3. W lecie odbywają się liczne regaty – największe to InterPuchar Zagłębia w klasach młodzieżowych (m.in. Optimist, Laser Radial ). Zimą pojawia się także ruch bojerowy. W południowo-zachodniej części wypożyczalnia sprzętu wodnego, rozległa plaża miejska z boiskiem do siatkówki plażowej, strzeżone kąpielisko, a także liczne punkty małej gastronomii. Jezioro w całości objęte strefą ciszy, otoczone ścieżkami rowerowymi – stąd dojazd samochodem utrudniony – jedynie okolice plaży, osiedla Łęknice i brzegu przy ul. Zakładowej (duży parking) bardziej dostępne.

Zobacz artykuły...

Pogoria IV (0)

Pogoria IV

Zbiornik Kuźnica Warężyńska – zbiornik poeksploatacyjny (popiaskowy) w dorzeczu Czarnej Przemszy utworzony w 2005 roku w miejscu zlikwidowanej piaskowni o nazwie „Kuźnica Warężyńska". Zbiornik nieoficjalnie bywa nazywany zbiornikiem Pogoria IV, chociaż brak hydrologicznego uzasadnienia dla tej nazwy z uwagi na położenie poza zlewnią Pogorii. Powierzchnia lustra wody przy maksymalnym poziomie piętrzenia wynosi 560 ha, długość – ok. 5 km, szerokość średnia – ok. 1,0 km, szerokość maksymalna – ok. 1,8 km. Linia brzegowa ma długość ok. 13 km. Jezioro poeksploatacyjne ma pojemność 51,2 mln m³, przy czym głębokość maksymalna wynosi 23 m. Zbiornik jest zasilany wodami Czarnej Przemszy od północnej strony czaszy i do tej samej rzeki kierowane są wody odpływające z tego zbiornika przez urządzenia zrzutowo-upustowe zlokalizowane na południowo-zachodnim brzegu. Istnieje również możliwość upustu wód ze zbiornika do położonego w sąsiedniej zlewni zbiornika Pogoria III przez łącznik o charakterze grawitacyjnym. Są to dwa stalowe rurociągi o długości 216 metrów z żelbetową zabudową, niecką wlotową, niecką wypadową oraz żeliwnymi zasuwami. Oprócz znaczenia przyrodniczego i krajobrazowego zbiornik spełnia ważne zadania przeciwpowodziowe (4-krotna redukcja ewentualnych przepływów powodziowych Przemszy z Q1% – 60 m³/s do przepływu 14,3 m³/s oraz z Q0,3% – 80 m³/s do 19,4 m³/s). Ponadto zapewnia utrzymanie przepływów nienaruszalnych w Czarnej Przemszy oraz sprzyja zabezpieczeniu pojemności wyrównawczej zbiorników wodnych górnośląskiego systemu wodno-gospodarczego (konkretnie jego części, tj. systemu wodno-gospodarczego Czarnej Przemszy i Brynicy). Jest także przeznaczony do pełnienia funkcji turystyczno-rekreacyjnych, chociaż na razie nie posiada bazy noclegowej, gastronomicznej i towarzyszącej (poza urządzeniami turystycznymi w postaci szlaków spacerowych i traktów rowerowych). Jest miejscem uprawiania wędkarstwa i nadwodnego wypoczynku na bazie nieformalnych kąpielisk i spontanicznie organizowanych miejsc plażowania oraz sportów nawodnych, a także podwodnych. 

[Źródło informacji: Wikipedia]

Zobacz artykuły...

Rybnik (2)

Jezioro Rybnickie (Zbirnik Rybnicki, Zalew Rybnicki) – zbiornik zaporowy utworzony przez spiętrzenie wód rzecznych Rudy zaporą w Rybniku Stodołach. Zbiornik o powierzchni 450 ha i objętości 22 mln m³ wody został utworzony na terenie dzielnic Rybnika – Rybnickiej Kuźni, Orzepowic, Chwałęcic i Stodół, dla potrzeb Elektrowni Rybnik. Nad zbiornikiem znajduje się kilka klubów żeglarskich (KŻ Koga – Kotwica, KŻ im. kpt. Bogumiła Pierożka), stanica harcerska, ośrodki rekreacyjne, kawiarnie oraz Ośrodek Jeździecki Indeks, w którym mieści się również Towarzystwo Sportowe Kuźnia. Sezon żeglarski na Zalewie Rybnickim jest najdłuższy w Polsce, trwa od kwietnia do października. Temperatura wody w zbiorniku nie spada w tym czasie poniżej 15 stopni Celsjusza.

[Źródło informacji: Wikipedia]

Zobacz artykuły...

Żywiec (1)

Żywiec

Jezioro Żywieckie (Żywiecki Zbiornik Wodny, Zbiornik Wodny Tresna) - zbiornik retencyjny na Sole koło Żywca, położony na granicy Kotliny Żywieckiej i Beskidu Małego. Utworzenie w 1966 r. zbiornika zaporowego spowodowało zalanie wsi, m.in. Zarzecza, Tresnej, Zadziela i Starego Żywca. Podstawowe parametry morfometryczne Zbiornika Żywieckiego przedstawiają się następująco: pojemność całkowita – 94,60 mln m3, pojemność martwa zbiornika – 3,2 mln m3, pojemność wyrównawcza – 67,7 mln m3, pojemność powodziowa stała – 23,1 mln m3, maksymalny poziom piętrzenia – 344,86 m n.p.m., normalny poziom piętrzenia – 342,56 m n.p.m., minimalny poziom piętrzenia – 320,94 m n.p.m. Przy normalnym poziomie piętrzenia maksymalna długość zbiornika wynosi 6,6 km, średnia długość zbiornika – 6,25 km, długość linii brzegowej – 33,7 km, maksymalna szerokość zbiornika – 3,1 km, szerokość zbiornika w centralnej jego części – 2,5 km, a szerokość średnia – 1,51 km. Zbiornik ma głębokość maksymalną 26,8 m, a głębokość średnia wynosi 8,6 m. Zbiornik Żywiecki został utworzony przez spiętrzenie wód rzeki Soły zaporą ziemną. Jej długość wynosi 310 m, wysokość 39 m nad dnem doliny, a wybudowana została w 41,9 km biegu rzeki (powierzchnia zlewni Soły po profil zapory w Tresnej wynosi 1036,6 km2). Przy zaporze o wysokości 38 m znajduje się elektrownia wodna o mocy 21 MW. Obecnie (2010) zbiornik wykorzystywany jest w celach turystycznych, do produkcji energii elektrycznej, do ochrony przeciwpowodziowej oraz uregulowania przepływów górnej Wisły. Zbiornik ulega systematycznemu zamulaniu nanosami rzecznymi uchodzących do niego cieków wodnych oraz zasypywany materiałem pochodzącym z abrazji jego brzegów. Szacuje się, że w ciągu ok. 70 lat od daty budowy pojemność zbiornika zostanie zmniejszona o ok. 50%. W sierpniu odbywają się regaty poświęcone pamięci Adama Banaszka. 15 listopada 1978 roku Jezioro Żywieckie było miejscem tragicznego wypadku. Około godziny piątej rano, w odstępie zaledwie kwadransa, dwa autobusy (Autosan H9 i Autosan H09) PKS, wiozące górników do pracy w Kopalni Węgla Kamiennego "Brzeszcze", na skutek poślizgu runęły z wysokości 18 metrów do lodowatej toni Jeziora Żywieckiego - w tzw. Wilczym Jarze, nieopodal Oczkowa. Zginęło wówczas 30 osób, 9 uniknęło śmierci. O tragedii przypomina umieszczona przy moście tablica pamiątkowa.

[Źródło informacji: Wikipedia]

Zobacz artykuły...

Łąka (0)

Zbiornik Łąka (Jezioro Łąka) - utworzony sztucznie zbiornik na rzece Pszczynka. W 2008 otwarto Ośrodek Sportów Wodnych w Łące. Projekt sfinansowano w dużej części ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Obiekt obecnie pełni ważną rolę w uprawiania turystyki wodnej. Corocznie odbywają się tutaj regaty różnych klas jachtów. Jezioro polubili również żeglarze deskowi i fani kitesurfingu.

Zobacz artykuły...

Jesteś tutaj: Home Kluby Jeziora i kluby