Śląski OZŻ

Konkurs Śląskie Żagle

 

Regulamin przyznawania Nagrody „ŚLĄSKIE ŻAGLE 2015” Śląskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego

 

I. CELE KONKURSU

Konkurs ma na celu uhonorowanie osób i podmiotów za szczególne działania i osiągnięcia w dziedzinie żeglarstwa sportowego jak i turystycznego, popularyzowania żeglarstwa na Śląsku oraz wszelkich inicjatyw z tym związanych, na terenie Województwa Śląskiego.

 

II. ORGANIZATOR KONKURSU

Organizatorem Konkursu jest Śląski Okręgowy Związek Żeglarski, z siedzibą przy ul. Wojewódzkiej 16 w Katowicach.

 

III. ZGŁOSZENIA DO KONKURSU

 1. Zgłoszenia do Konkursu może dokonać każda osoba i każdy klub żeglarski z Województwa Śląskiego.
 2. Wnioski zgłoszeniowe wraz z uzasadnieniem kandydatury przyjmowane są w terminie do 31.10.2015 r.
 3. Wnioski należy składać osobiście, listownie lub elektronicznie pod adresem:
  1. elektronicznie – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  2. listownie – Śląski Okręgowy Związek Żeglarski, ul. Wojewódzka 16, 40- 026 Katowice
 4. Wnioski zgłoszeniowe dostępne będą do pobrania na stronie internetowej organizatora konkursu www.slaski-ozz.org.pl.
 5. Zgłoszenia należy dokonać wyłącznie na wnioskach wg wzoru ogłoszonych na stronie internetowej organizatora konkursu.

 

IV. POSTANOWIENIA OGÓLNE KONKURSU

 Nagroda „Śląskie Żagle 2015” przyznawana jest w kategoriach:

 1. Inicjatywa Klubowa Roku – nagroda przyznawana jest Klubowi z Województwa Śląskiego, który wyróżnił się inicjatywą klubową, zasługującą na szczególne uznanie.
 2. Śląski Rejs Roku – wyjątkowy rejs lub wyprawa związana z Województwem Śląskim (pochodzeniem jachtu lub załogi, trasą rejsu itp.).
 3. Najlepszy Organizator Regat – organizator, który przy organizacji regat na terenie Województwa Śląskiego, wyróżnił się szczególnymi rozwiązaniami, pomysłami i umiejętnościami organizacyjnymi.
 4. Żeglarskie Zdjęcie Roku – zdjęcie o tematyce żeglarskiej, wyróżniające się szczególnymi walorami.
  (Zgłoszenie fotografii do Konkursu jest równoznaczne z udzieleniem zgody autora oraz osób widniejących na zdjęciu na prezentowanie zgłoszonych fotografii na stronach internetowych należących do Organizatora Konkursu. Wszystkie osoby występujące lub uwiecznione na zdjęciach oraz autor wyrażają zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie ich wizerunku w celach związanych z niniejszym konkursem, w tym: publikowanie i rozpowszechnianie zdjęcia, rozpowszechnianie danych autora (imię nazwisko, miejsce zamieszkania), korzystanie ze zdjęcia, publiczne udostępnianie zdjęcia. itp.)
 5. Najlepsza Zawodniczka – osoba płci żeńskiej ze szczególnymi osiągnięciami o randze krajowej lub międzynarodowej w dziedzinie żeglarstwa.
 6. Najlepszy Zawodnik - osoba płci męskiej ze szczególnymi osiągnięciami o randze krajowej lub międzynarodowej w dziedzinie żeglarstwa.
 7. Najlepszy szkoleniowiec – osoba o wyjątkowych dokonaniach w zakresie szkolenia żeglarskiego na Śląsku.
 8. Osobowość Roku – postać o wyjątkowych dokonaniach, osiągnięciach i działaniach promujących żeglarski potencjał regionu Śląska.
 9. Media – autor, dziennikarz, medium, itp., najlepiej promujące żeglarstwo na Śląsku.

 

V. KAPITUŁA KONKURSU

 1. „Śląskie Żagle 2015” przyznawane są przez Kapitułę Konkursu.
 2. Członków Kapituły powołuje organizator konkursu.
 3. Kapituła działa zgodnie z przyjętym Regulaminem Kapituły.
 4. Ogłoszenie wyników oraz przyznanie tytułu odbywa się podczas Gali Żeglarstwa Śląskiego organizowanej w listopadzie 2015 r.

 

VI. PROCEDURA WYŁONIENIA NOMINOWANYCH, OGŁOSZENIE WYNIKÓW I ROZDANIE NAGRÓD

 1. Kapituła Konkursu wyłania listę trzech nominowanych w każdej z kategorii.
 2. Kapituła spośród nominowanych wybiera laureata.
 3. Od wyboru Kapituły nie przysługuje odwołanie.
 4. Lista nominowanych będzie ogłoszona na stronach internetowych organizatora Konkursu.
 5. Każdy z nominowanych będzie powiadomiony o terminie, czasie i miejscu odbywania się Gali Żeglarstwa Śląskiego co najmniej z 7 dniowym wyprzedzeniem.
 6. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi podczas uroczystej Gali Żeglarstwa Śląskiego.
 7. Laureaci Konkursu otrzymują statuetkę „ŚLĄSKIE ŻAGLE 2015” i Certyfikat nagrody.
 8. Wszyscy nominowani otrzymują dyplomy.

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Treść niniejszego Regulaminu Konkursu jest dostępna na stronie internetowej organizatora Konkursu.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie ostateczną decyzję podejmuje organizator Konkursu.


Zarząd Śl.O.Z.Ż.

 

Jesteś tutaj: Home Konkurs Śląskie Żagle