Śląski OZŻ

Regulamin Pucharu

 

 1. Puchar Śląska w klasie Omega jest cyklem regat sportowo rekreacyjnych rozgrywanym na terenie województw śląskiego i opolskiego. W regatach mogą brać udział wszyscy chętni bez ograniczeń.
 2. Nadzór oraz patronat nad cyklem regat prowadzi Śląski Okręgowy Związek Żeglarski w Katowicach. Bezpośrednio koordynatorem regat jest Zespół Koordynacyjny w skład, którego wchodzą: Komandor Pucharu Śląska - przedstawiciel Śl.O.Z.Ż. oraz dwóch członków wybieranych przez zawodników startujących w Pucharze Śląska.
 3. Regaty o Puchar Śląska organizowane są przez kluby żeglarskie, stowarzyszenia i inne podmioty, które wyraziły chęć organizacji regat i uzyskały akceptację Zespołu Koordynacyjnego.
 4. Regaty o Puchar Śląska rozgrywane są w kategorii standard zgodnie z Przepisami Klasowymi Polskiego Związku Klasy Omega i niniejszego Regulaminu.
 5. Kalendarz Regat na dany sezon jest ustalany przez Zespół Koordynacyjny i ogłaszany do końca lutego na dany sezon nawigacyjny.
 6. Do Klasyfikacji Pucharu Śląska liczonych jest 5 (pięć) najlepszych wyników z regat w danym sezonie niezależnie od ilości rozegranych regat. W przypadku remisu decyduje lepsze miejsce w Mistrzostwach Śląska w klasie Omega. Mistrzostwa Śląska punktowane są ze współczynnikiem 1,5. Finał Pucharu Śląska punktowany jest ze współczynnikiem 1,25.
 7. Klasyfikacja sterników Pucharu Śląska liczone będą zgodnie z tabelą, załącznik nr 1.
 8. Sternik jachtu zobowiązany jest do bezpośredniego obsługiwania urządzenia sterowego jachtu podczas trwania wyścigu.
 9. W regatach Pucharu Śląska dopuszcza się możliwość startu w regatach osób pełniących funkcje oficjalne przy organizacji regat tj. (organizatorzy, mierniczy, itp.)
 10. Organizatorzy regat zobowiązania są do przedstawienia Zespołowi Koordynacyjnemu Zawiadomienia o Regatach na 3 tygodnie przed planowaną imprezą.
 11. Ostateczna interpretacja treści regulaminu i rozstrzygania sporów należy do Komandora Pucharu Śląska.

 

 

 

MIEJSCE W REGATACH
ILOŚĆ PUNKTÓW
1
50
2
47
3
44
4
42
5
40
6
39
7
38
8
37
9
36
10
35
każde następne
-1 za każde następne

 

 

 

 

Jesteś tutaj: Home Puchar Omega Regulamin pucharu